|   Osnovni podaci    |   O nama    |   Linkovi    |    Prijava    |  
  Početna
  Oglasite se
  Kontakt
  Sudski tumači
  Sudski veštaci

 
izrada:
ELUPRA Software Development

sudski veštaci
Delatnost:       Grad:


 
Andrejić Nada, građevinarstvo i arhitektura
018/248-043
 
 
Antović Aleksandra, medicina - sudska medicina
018/233-776
 
 
Anđelković Siniša, balistika
018/243-724
064/892-0436 
Nova železnička kolonija 8/6, Niš
opširnije...  
 
Aranđelović Dragana, medicina - neuropsihijatrija
018/530-911
 
 
Aranđelović Ankica, ekonomija
018/510-369
 
 
Blagojević Radisav, poljoprivreda
018/276-568
 
 
Blagojević Bratislav, elektrotehnika
011/361-6439
 
 
Bogdanović Miroslav, građevinarstvo i arhitektura
018/5244-46
 
 
Bojković Dragan, ekonomija
018/581-523
 
 
Cvejić Lazar, dokumenti
018/232-614
 
 
Cvetković Desanka, građevinarstvo i arhitektura
018/521-610
 
 
Cvetković Velimir, građevinarstvo i arhitektura
018/214-351
 
 
Denović Branislav, medicina - sudska medicina
018/530-824
 
 
Dikić Novica, građevinarstvo i arhitektura
018/276-623
 
 
Dimitrijević Milan, ekonomija
018/530-319
 
 
Dimitrijević Lela, ekonomija
018/534-090
 
 
Drašković Radosav, vodoprivreda
018/326-530
 
 
Filipović Predrag, poljoprivreda
018/552-049
 
 
Gavrilović Dragan, građevinarstvo i arhitektura
018/588-200 / l.140
 
 
Golubović Gordana, elektrotehnika
018/227-003
 
 
Ilić Gordana, ostale oblasti
018/513-189
 
 
Ilić Zoran, ekonomija
018/234-068
 
 
Ilić Goran, medicina - sudska medicina
018/530-824
 
 
Ilić Dragutin, saobraćaj
018/215-578
 
 
Ilić-Andrejević Ljiljana, građevinarstvo i arhitektura
018/591-845
 
 
Ivanov Stefan, mašinstvo
018/218-830
 
 
Ivanov Ivan, medicina - hirurgija
018/532-100
 
 
Ivković Ljubinka, ekonomija
018/532-812
 
 
Janković Dušan, ekonomija
018/353-649
 
 
Jezdimirović Nadežda, ekonomija
018/500-214
 
 
Josifović Nenad, građevinarstvo i arhitektura
018/240-181
 
 
Jovanović Svetislav, građevinarstvo i arhitektura
018/538-934
 
 
Jovanović Dragoljub, građevinarstvo i arhitektura
018/570-820
 
 
Jovanović Miodrag, zaštita i sigurnost
018/529-838
 
 
Jovanović Slavoljub, ekonomija
018/601-456
 
 
Jović Momir, ekonomija
018/247-302
 
 
Kamenov Miodrag, mašinstvo
018/247-249
 
 
Kesić Nebojsa, građevinarstvo i arhitektura
018/257-132
 
 
Kitić Ljubomir, mašinstvo
018/264-536
 
 
Kostić Dragan, građevinarstvo i arhitektura
018/214-963
 
 
Kostić - Banović Lidija, medicina - sudska medicina
018/233-776
 
 
Krstić Predrag, geodezija
018/258-192
 
 
Krstić Milanka, građevinarstvo i arhitektura
018/247-523
 
 
Krutil Gordana, građevinarstvo i arhitektura
018/515-016
 
 
Lazarević Dragoljub, mašinstvo
018/523-951
 
 
Madić Radmila, ekonomija
018/254-858
 
 
Mihajlović Goran, građevinarstvo i arhitektura
018/257-996
 
 
Mihajlović Miodrag, saobraćaj
018/237-560
 
 
Mijalković Slavica, građevinarstvo i arhitektura
018/246-138
 
 
Mijatović Zoran, ekonomija
018/531-567
 
 
Milenković Zvonimir, ekonomija
018/513-574
 
 
Milenković Tatjana, Medicina - medicinska psihologija
018/249-139
 
 
Milenković Nadežda, ekonomija
018/513-350
 
 
Milić Đokica, saobraćaj
018/249-568
 
 
Miljuš-Jovanović Blaženka, ekonomija
018/534-175
 
 
Milovanović Blagoje, geodezija
018/212-983
 
 
Milovanović Miograd, ekonomija
018/520-875
 
 
Milošević Velimir, ekonomija
018/246-049
 
 
Milošević Boban, elektrotehnika
018/221-996
 
 
Milošević Slaviša, mašinstvo
018/533-817
 
 
Milošević Maja, ekonomija
018/533-817
 
 
Milošević Miroslav, građevinarstvo i arhitektura
018/534-903
 
 
Milošević Budimir, ekonomija
018/590-288
 
 
Mitić Svetlana, ekonomija
018/217-298
 
 
Mitrović Jelena, ekonomija
018/522-235
 
 
Mitrović Milivoje, ekonomija
018/571-945
 
 
Mladenović Dragan, građevinarstvo i arhitektura
018/533-927
 
 
Nedeljković Velimir, mašinstvo
018/520-921
 
 
Nikolić Žarko, mašinstvo
018/249-315
 
 
Nikolić Radivoje, ekonomija
018/530-323
 
 
Nikolić Aca, mašinstvo
018/214-883
 
 
Ognjanović Aleksandar, građevinarstvo i arhitektura
018/227-657
 
 
Orlić Franc, geodezija
018/246-811
 
 
Otašević Vujadin, medicina - sudska medicina
018/510-411
 
 
Paunković Dragan, zaštita i sigurnost
018/575-800
 
 
Paunović Hranislav, saobraćaj
018/223-697
 
 
Paunović Miodrag, građevinarstvo i arhitektura
018/219-361
 
 
Pavlović Dejan, geodezija
018/251-604
 
 
Pejčić Dragoljub, poljoprivreda
018/823-077
 
 
Petković Nebojša, ekonomija
018/214-964
 
 
Petrov Petar, mašinstvo
018/530-579
 
 
Petrović Svetlana, ekonomija
018/276-844
 
 
Popović Miodrag, mašinstvo
018/530-880
 
 
Radić Petar, građevinarstvo i arhitektura
018/524-134
 
 
Radomirović Krstić Verica, građevinarstvo i arhitektura
018/577-065
 
 
Ranđelović Zdravko, poljoprivreda
018/571-395
 
 
Ristić Zoran, mašinstvo
018/227-082
 
 
Stamenković Vitomir, ekonomija
018/222-476
 
 
Stamenković Slaviša, ekonomija
018/246-943
 
 
Stankov Cvetko, ekonomija
018/217-448
 
 
Stefanović Zagorje, mašinstvo
018/271-902
 
 
Stefanović Aleksandar, mašinstvo
018/523-810
 
 
Stevović Milenko, ekonomija
018/241-231
 
 
Stojanović Dragica, građevinarstvo i arhitektura
018/513-295
 
 
Stojanović Petar, ekonomija
018/210-628
 
 
Stojanović Vlastimir, građevinarstvo i arhitektura
018/243-640
 
 
Stojev Dragan, građevinarstvo i arhitektura
018/213-482
 
 
Stojiljković Mirko, elektrotehnika
018/257-837
 
 
Stojković Jovan, poljoprivreda
018/218-713
 
 
Stojković Zoran, šumarstvo
018/253-838
 
 
Temeljkovski Dragan, mašinstvo
018/546-868
 
 
Todorov Simeon, šumarstvo
018/231-331
 
 
Tovilović Gospava, ekonomija
018/591-502
 
 
Trajković Dima, građevinarstvo i arhitektura
018/268-459
 
 
Ulić Zoran, saobraćaj
018/234-041
 
 
Veličković Sveta, ekonomija
018/231-268
 
 
Veličković Nadica, ekonomija
018/210-962
 
 
Veselinović Miroslav, elektrotehnika
018/529-135
 
 
Vukić Predrag, ekonomija
018/201-112
 
 
Zdravković Miodrag, medicina - sudska medicina
018/221-176
 
 
Zdravković Ljiljana, ekonomija
018/249-060
 
 
Šošević Slobodanka, ekonomija
018/224-266
 
 
Živković Milanka, ekonomija
018/232-046
 
 
Živulović Tomislav, medicina - neuropsihijatrija
018/527-834
 
 
Ćirković Stanislav, ekonomija
018/693-024
 
 
Đorđević Dejan, ekonomija
018/217-478
 
 
Đorđević Blagoje, građevinarstvo i arhitektura
018/240-782
 
 
Đorđević Branimir, metalna industrija
018/276-301
 
 
Đorđević Snežana, medicina - opšta medicina
018/225-948
 
 
Đurić Jovica, građevinarstvo i arhitektura
018/590-622